S. 4-562 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot regeling van het forensisch geneeskundig postmortaal onderzoek
Jacques Brotchi    Patrik Vankrunkelsven    Wouter Beke   

doodstraf
begraafplaats
kindersterfte
dood
misdaad tegen de personen
burgerlijk wetboek
euthanasie
bevolkingsregister
forensische geneeskunde
sterftecijfer

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-562/1 4-562/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/2/2008
4-562/2 4-562/2 (PDF) Amendementen 8/4/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/2/2008   Indiening Stuk 4-562/1 4-562/1 (PDF)
14/2/2008   Inoverwegingneming
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
14/2/2008   Verzending naar commissie
verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
20/2/2008   Inschrijving op agenda
20/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Jacques De Gucht
20/2/2008   Bespreking
4/3/2008   Inschrijving op agenda
4/3/2008   Hoorzitting met mevrouw Gillet, vertegenwoordigster van de Vereniging der Belgische Omnipractici
4/3/2008   Hoorzitting met de heer Van Gossum, begrafenisondernemer
4/3/2008   Hoorzitting met de heer Jean-Luc Cottyn, advocaat-generaal, voorzitter van de benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie
4/3/2008   Hoorzitting met professor dr. Michel Piette, ondervoorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Erkenningscommissie voor Geneesheren-specialisten
4/3/2008   Gedachtewisseling
8/4/2008   Inschrijving op agenda
8/4/2008   Niet behandeld
9/12/2008   Inschrijving op agenda
9/12/2008   Hoorzitting met de heer Marc Rubens, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt
9/12/2008   Hoorzitting met de heer Jean-Pol Beauthier, wetsdokter
9/12/2008   Hoorzitting met prof. dr. Wim Van de Voorde, diensthoofd forensische geneeskunde en buitengewoon hoogleraar K.U.Leuven
9/12/2008   Hoorzitting met de heer Frédéric Bonbled, Professor, Laboratoire de Médecine Légale, UCL
9/12/2008   Hoorzitting met de heer Björn Backx, substituut-procureur-generaal bij het Hof van Beroep van Antwerpen, vertegenwoordiger van het College van procureurs-generaal
9/12/2008   Gedachtewisseling
27/1/2009   Inschrijving op agenda
27/1/2009   Bespreking
4/3/2009   Inschrijving op agenda
4/3/2009   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 20/2/2008, 4/3/2008, 9/12/2008, 27/1/2009, 4/3/2009

Kruispuntbank van de wetgeving