S. 4-560 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het vierde deel van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het beginsel van de zitting in raadkamer in te voeren in familiezaken
Philippe Mahoux    Christophe Collignon   

familierecht
kinderbescherming
voogdijschap
rechten van het kind
gerechtszitting
omgangsrecht
rechtsvordering
adoptie
alimentatieplicht
eerbiediging van het privé-leven
hoederecht
echtscheiding
huwelijksrecht
rechtsbevoegdheid

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-560/1 4-560/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/2/2008
4-560/2 4-560/2 (PDF) Advies van de Raad van State 19/6/2008
4-560/3 4-560/3 (PDF) Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 4/12/2008
4-560/4 4-560/4 (PDF) Verslag namens de commissie 20/1/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/2/2008   Indiening Stuk 4-560/1 4-560/1 (PDF)
14/2/2008   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
14/2/2008   Verzending naar commissie
19/2/2008   Inschrijving op agenda
19/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Pol Van Den Driessche
19/2/2008   Bespreking
26/2/2008   Inschrijving op agenda
26/2/2008   Commissie wenst extern advies: Raad van State
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Niet behandeld
15/7/2008   Inschrijving op agenda
15/7/2008   Niet behandeld
16/7/2008   Inschrijving op agenda
16/7/2008   Niet behandeld
7/10/2008   Inschrijving op agenda
7/10/2008   Niet behandeld
25/3/2009   Inschrijving op agenda
25/3/2009   Niet behandeld
31/3/2009   Inschrijving op agenda
31/3/2009   Niet behandeld
22/4/2009   Inschrijving op agenda
22/4/2009   Niet behandeld
28/4/2009   Inschrijving op agenda
28/4/2009   Bespreking
12/5/2009   Inschrijving op agenda
12/5/2009   Bespreking
10/6/2009   Inschrijving op agenda
10/6/2009   Gedachtewisseling
met de heer Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
24/6/2009   Inschrijving op agenda
24/6/2009   Regeling der werkzaamheden
6/1/2010   Inschrijving op agenda
6/1/2010   Bespreking
12/1/2010   Inschrijving op agenda
12/1/2010   Niet behandeld
13/1/2010   Inschrijving op agenda
13/1/2010   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 4-1211/1
20/1/2010   Inschrijving op agenda
20/1/2010   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Stuk 4-560/4 4-560/4 (PDF)
28/2/2008   Externe adviesaanvraag: Raad van State
19/6/2008   Ontvangst extern advies: Raad van State Stuk 4-560/2 4-560/2 (PDF)
4/12/2008   Ontvangst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie
Advies uitgebracht op initiatief van de Hoge Raad voor de Justitie
Stuk 4-560/3 4-560/3 (PDF)
14/1/2010   Inschrijving op agenda
21/1/2010   Algemene bespreking Hand. 4-109 Hand. 4-109 (PDF)
21/1/2010   Verval door aanneming van een ander dossier
Zie nr. 4-1211
21/1/2010   Vervalt
Zie nr. 4-1211
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 21/1/2010
Commissie: Justitie
Vervallen 19/2/2008, 26/2/2008, 28/4/2009, 12/5/2009, 10/6/2009, 24/6/2009, 6/1/2010, 20/1/2010

Kruispuntbank van de wetgeving