S. 4-549 Dossierfiche K. 52-853

Het regeringsbeleid betreffende Afghanistan
   Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging

islam
terrorisme
Afghanistan
buitenlands beleid
NAVO
multinationale strijdmacht
strijdkrachten in het buitenland
religieus conservatisme
EU-politiemissie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-549/1 4-549/1 (PDF) Verslag namens de commissie 13/2/2008
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
7/2/2008   Indiening
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/2/2008   Verzending naar commissie
7/2/2008   Inschrijving op agenda
7/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke, Juliette Boulet
7/2/2008   Inleidende uiteenzetting door Pieter De Crem,
minister van Landsverdediging
7/2/2008   Gedachtewisseling
13/2/2008   Inschrijving op agenda
13/2/2008   Bespreking
13/2/2008   Gedachtewisseling
met de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
13/2/2008   Vertrouwen aan de rapporteurs Stuk 4-549/1 4-549/1 (PDF)
13/2/2008   Einde behandeling
16/10/2008   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
13/2/2008   Indiening
13/2/2008   Einde behandeling
16/10/2008   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 7/2/2008, 13/2/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving