S. 4-532 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende jaarlijkse aanpassing van de sociale uitkeringen
Nahima Lanjri    Wouter Beke    Dirk Claes    Els Schelfhout   

sociaal welzijn
invaliditeitsverzekering
gezinsuitkering
arbeidsongevallenverzekering
sociale zekerheid
uitkering aan nabestaanden
meewerkende echtgenoot
ziekteverzekering
sociale uitkering
zelfstandig beroep
inkomensgarantie
werkloosheidsverzekering
ouderdomsverzekering
sociale integratie
faillissement
moederschapsuitkering
minimumbestaansinkomen
beroepsziekte

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-532/1 4-532/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/1/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/1/2008   Indiening
Herindiening Kamer 51-0425/1.
Stuk 4-532/1 4-532/1 (PDF)
31/1/2008   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
31/1/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving