S. 4-511 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot verhoging van het toegelaten inkomen van de "personen ten laste" in gezinnen met een invalide gezinshoofd
Nahima Lanjri    Wouter Beke    Dirk Claes    Els Schelfhout   

invaliditeitsverzekering
cumulatie van inkomsten
hoofd van het huishouden
gezinslast
gehandicapte

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-511/1 4-511/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/1/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/1/2008   Indiening
Herindiening Kamer 51-1022/1.
Stuk 4-511/1 4-511/1 (PDF)
31/1/2008   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
31/1/2008   Verzending naar commissie
5/3/2008   Inschrijving op agenda
5/3/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
5/3/2008   Bespreking
17/11/2008   Inschrijving op agenda
17/11/2008   Niet behandeld
8/12/2008   Inschrijving op agenda
8/12/2008   Bespreking
17/3/2010   Inschrijving op agenda
17/3/2010   Stand van zaken
17/3/2010   Gedachtewisseling
met de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 5/3/2008, 8/12/2008, 17/3/2010

Kruispuntbank van de wetgeving