S. 4-494 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende de ontzetting van het recht verkozen te worden bij een veroordeling op grond van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tusssen vrouwen en mannen
Philippe Mahoux    Christophe Collignon   

ontzetting uit de rechten
bestrijding van discriminatie
gelijke behandeling van man en vrouw
misdaad tegen de menselijkheid
xenofobie
stemrecht
verkiesbaarheid
extremistische partij
racisme

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-494/1 4-494/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/12/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/12/2007   Indiening Stuk 4-494/1 4-494/1 (PDF)
10/1/2008   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
10/1/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving