S. 4-488 Dossierfiche K. 52-596

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
François-Xavier de Donnea   Luk Van Biesen   Rik Daems   Hendrik Bogaert   Raf Terwingen   Bart Tommelein  

ondernemer
sociale zekerheid
Kruispuntbank van Ondernemingen
Staatscourant
bouwnijverheid
administratieve formaliteit

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 52-596/1 Wetsvoorstel 19/12/2007
4-488/1 4-488/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 19/12/2007
K. 52-596/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/12/2007
4-488/2 4-488/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2007
4-488/3 4-488/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 20/12/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/12/2007   Indiening Stuk K. 52-596/1
19/12/2007   Inoverwegingneming
19/12/2007   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 11, p. 2-4
19/12/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 50
19/12/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 11, p. 22-23
19/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 11, p. 28
Stuk K. 52-596/2
19/12/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
19/12/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/12/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 4-488/1 4-488/1 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/12/2007   Verzending naar commissie
20/12/2007   Inschrijving op agenda
20/12/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
20/12/2007   Bespreking
20/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
20/12/2007   Aanneming zonder amendering
20/12/2007   Vertrouwen rapporteur Stuk 4-488/2 4-488/2 (PDF)
19/12/2007   Inschrijving op agenda
20/12/2007   Algemene bespreking Hand. 4-9 Hand. 4-9 (PDF)
20/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 4-9 Hand. 4-9 (PDF)
Stuk 4-488/3 4-488/3 (PDF)
20/12/2007   Aanneming zonder amendering
20/12/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2007   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2007   Bekendmaking (66267-66268)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/12/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/12/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/12/2007 15 21/1/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 20/12/2007 60 4/3/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2007 31/12/2007 , blz 66267-66268

Kruispuntbank van de wetgeving