S. 4-487 Dossierfiche K. 52-595

Wetsontwerp betreffende de luchthavenidentificatiebadges
Bart Tommelein   Hilde Vautmans   Jef Van den Bergh   Colette Burgeon   Dalila Douifi  

luchthaven
vertrouwelijkheid
veiligheid van het luchtverkeer
toegang tot het arbeidsproces
terrorisme
eerbiediging van het privť-leven
openbare veiligheid

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-487/1 4-487/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 19/12/2007
K. 52-595/1 Wetsvoorstel 19/12/2007
K. 52-595/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/12/2007
4-487/2 4-487/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2007
4-487/3 4-487/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 20/12/2007
K. 52-595/2 Verslag namens de commissie 28/12/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/12/2007   Indiening Stuk K. 52-595/1
19/12/2007   Inoverwegingneming
19/12/2007   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 11, p. 2-4
19/12/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Stuk K. 52-595/2
19/12/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 11, p. 16-17
19/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 11, p. 28
Stuk K. 52-595/3
19/12/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
19/12/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/12/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 4-487/1 4-487/1 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/12/2007   Verzending naar commissie
20/12/2007   Inschrijving op agenda
20/12/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Jacques De Gucht
20/12/2007   Bespreking
20/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
20/12/2007   Aanneming zonder amendering
20/12/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Stuk 4-487/2 4-487/2 (PDF)
19/12/2007   Inschrijving op agenda
20/12/2007   Algemene bespreking Hand. 4-9 Hand. 4-9 (PDF)
20/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o1) Hand. 4-9 Hand. 4-9 (PDF)
Stuk 4-487/3 4-487/3 (PDF)
20/12/2007   Aanneming zonder amendering
20/12/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2007   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2007   Bekendmaking (66256)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/12/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/12/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/12/2007 15 21/1/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 20/12/2007 60 4/3/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2007 31/12/2007 , blz 66256

Kruispuntbank van de wetgeving