S. 4-427 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de overlijdensverklaring en de aangifte van overlijden
Wouter Beke    Nahima Lanjri    Els Schelfhout    Dirk Claes   

burgerlijk recht
dood
strafprocedure
burgerlijk wetboek
euthanasie
Raadgevend Comitť voor bio-ethiek
dokter
forensische geneeskunde
burgerlijke stand

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-427/1 4-427/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/11/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/11/2007   Indiening
Herindiening 3-1371/1.
Stuk 4-427/1 4-427/1 (PDF)
29/11/2007   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
29/11/2007   Verzending naar commissie
13/12/2007   Herverzending naar een andere commissie
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
13/12/2007   Verzending naar verenigde commissies
20/2/2008   Inschrijving op agenda
20/2/2008   Zal worden ingetrokken
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Opnieuw verzonden  
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/2/2008

Kruispuntbank van de wetgeving