S. 4-37 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia
Olga Zrihen    JoŽlle Kapompolť   

gedragscode
slechte voeding
kinderbescherming
motie van het Parlement
voedingsziekte
bewustmaking van de burgers
internet
voorkoming van ziekten
kledingindustrie
internetsite

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-37/1 4-37/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/7/2007
4-37/2 4-37/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/7/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2007   Indiening
Herindiening 3-2106/1.
Stuk 4-37/1 4-37/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
21/11/2007   Inschrijving op agenda
21/11/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
21/11/2007   Bespreking
12/12/2007   Inschrijving op agenda
12/12/2007   Hoorzitting met mevrouw Myriam Vervaet, professor, UGent
12/12/2007   Hoorzitting met dr. Yves Simon, ULB
12/12/2007   Hoorzitting met mevrouw Katia Segers, professor, VUB
18/12/2007   Inschrijving op agenda
18/12/2007   Regeling der werkzaamheden
16/1/2008   Inschrijving op agenda
16/1/2008   Regeling der werkzaamheden
23/1/2008   Inschrijving op agenda
23/1/2008   Bespreking
25/6/2008   Inschrijving op agenda
25/6/2008   Bespreking
2/7/2008   Inschrijving op agenda
2/7/2008   Bespreking
2/7/2008   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het voorstel van resolutie nr. 4-755/1
2/7/2008   Vertrouwen rapporteur
17/7/2008   Inschrijving op agenda
18/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
18/7/2008   Verval door aanneming van een ander dossier
Zie nr. 4-755
18/7/2008   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 18/7/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Vervallen 21/11/2007, 12/12/2007, 18/12/2007, 16/1/2008, 23/1/2008, 25/6/2008, 2/7/2008

Kruispuntbank van de wetgeving