S. 4-316 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 12bis in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers
Wouter Beke    Nahima Lanjri    Els Schelfhout    Dirk Claes   

onbetaald verlof
onbetaald werk
vrijwilligerswerk

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-316/1 4-316/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/10/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/8/2007   Indiening
Herindiening 3-1528/1.
Stuk 4-316/1 4-316/1 (PDF)
25/10/2007   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/10/2007   Verzending naar commissie
14/1/2009   Inschrijving op agenda
14/1/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
14/1/2009   Bespreking
14/1/2009   Commissie wenst extern advies: Nationale Arbeidsraad
4/2/2009   Inschrijving op agenda
4/2/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Fournaux
4/2/2009   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de Vrijwilligers : -††de heer Raf de Zutter, gewezen voorzitter -††mevrouw Suzanne Van Sull, huidige voorzitter -††de heer Christian Dekeyser, secretaris -††de heer Mathieu Brogniet, vertegenwoor
16/6/2009   Inschrijving op agenda
16/6/2009   Bespreking
van het advies van de Nationale Arbeidsraad
7/5/2010   Einde behandeling
14/1/2009   Externe adviesaanvraag: Nationale Arbeidsraad
8/5/2009   Ontvangst extern advies: Nationale Arbeidsraad
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/1/2009, 4/2/2009, 16/6/2009

Kruispuntbank van de wetgeving