S. 4-252 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het herstel van de door de ramp in Bhopal veroorzaakte schade
Isabelle Durant    Vera Dua    Josy Dubiť    Freya Piryns   

ramp door menselijk toedoen
vergoeding
industrieel risico
chemische industrie
bedrijfsongeval
overheidsopdracht
motie van het Parlement
chemisch ongeval
India
giftige stof
hulp aan getroffenen
aansprakelijkheid voor milieuschade
chemische verontreiniging

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-252/1 4-252/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/10/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/10/2007   Indiening
Herindiening 3-994/1.
Stuk 4-252/1 4-252/1 (PDF)
25/10/2007   Inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving