S. 4-233 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken
Sabine de Bethune    Elke Tindemans    Nahima Lanjri    Els Schelfhout    Helga Stevens    Miet Smet   

rechten van de vrouw
gelijke behandeling van man en vrouw
officiŽle statistiek
motie van het Parlement
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)
verslag over de werkzaamheden

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-233/1 4-233/1 (PDF) Voorstel van resolutie 1/10/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/10/2007   Indiening
Herindiening 3-166/1.
Stuk 4-233/1 4-233/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving