S. 4-207 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot afschaffing van de sociale zekerheidsbijdragen op premies toegekend voor ploegenarbeid, nachtarbeid en onregelmatige arbeid
Nahima Lanjri    Wouter Beke   

nachtwerk
sociale bijdrage
loonpremie
ploegendienst
loonkosten

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-207/1 4-207/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/9/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/9/2007   Indiening
Herindiening 51-0653/1.
Stuk 4-207/1 4-207/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving