S. 4-192 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot regulering van het medisch aanbod
Isabelle Durant    Marcel Cheron    Josy Dubiť   

OCMW
medisch centrum
gezondheidsverzorging
Kind en Gezin
ziekenhuis
algemene geneeskunde
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
toegang tot het beroepsleven
gezondheidsbeleid
gegevensbank
paramedisch beroep
dokter
thuisverzorging
beroep in de gezondheidszorg
Office de la naissance et de l'enfance

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-192/1 4-192/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/9/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/9/2007   Indiening Stuk 4-192/1 4-192/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving