S. 4-1789 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd
Wouter Beke   

recht tot betogen
vereniging
misdaad tegen de menselijkheid
gerechtelijk onderzoek
huiszoeking
nationaal-socialisme
gerechtelijke vervolging
strafrecht
xenofobie
vrijheid van vergadering
telefoon- en briefgeheim
plaatselijk verkozene
racisme

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1789/1 4-1789/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/5/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/5/2010   Indiening Stuk 4-1789/1 4-1789/1 (PDF)
6/5/2010   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
6/5/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving