S. 4-1765 Dossierfiche K. 52-2468

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet
Regering Y. Leterme II  

aflossing
bescherming van de consument
consumptief krediet
reclame
consumentenvoorlichting
eerbiediging van het privť-leven
contract
clausule
nationale uitvoeringsmaatregel

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 52-2468/1 Wetsontwerp 10/3/2010
K. 52-2468/2 Amendementen 31/3/2010
K. 52-2468/3 Amendementen 20/4/2010
K. 52-2468/4 Verslag namens de commissie 29/4/2010
K. 52-2468/5 Tekst aangenomen door de commissie 29/4/2010
K. 52-2468/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/4/2010
4-1765/1 4-1765/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 3/5/2010
4-1765/2 4-1765/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/5/2010
4-1765/3 4-1765/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 6/5/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/3/2010   Indiening Stuk K. 52-2468/1
29/4/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Stuk K. 52-2468/4
29/4/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 151, p. 47-63 en 152, p. 10
29/4/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+102/-0/o38)
Integraal verslag nr. 152, p. 10-11
Stuk K. 52-2468/6
29/4/2010   Aanneming na amendering door commissie
25/3/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 4-82/29 4-82/29 (PDF)
25/3/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 4-82/29 4-82/29 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
30/4/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/5/2010   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 4-1765/1 4-1765/1 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/5/2010   Verzending naar commissie
4/5/2010   Inschrijving op agenda
4/5/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
4/5/2010   Bespreking
4/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
4/5/2010   Aanneming zonder amendering
4/5/2010   Vertrouwen rapporteur Stuk 4-1765/2 4-1765/2 (PDF)
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-121 Hand. 4-121 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o17) Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
Stuk 4-1765/3 4-1765/3 (PDF)
6/5/2010   Aanneming zonder amendering
6/5/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/5/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/6/2010   Bekrachtiging en afkondiging
21/6/2010   Bekendmaking (38338-38378)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/4/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/5/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 4/5/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/5/2010 10 10/5/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 4/5/2010 35 7/6/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/6/2010 21/6/2010 , blz 38338-38378

Kruispuntbank van de wetgeving