S. 4-1747 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot herziening van de vergoedingsvoorwaarden voor een betere bestrijding van hepatitis C
Nahima Lanjri    Dirk Claes    Cindy Franssen    Els Schelfhout   

infectieziekte
ziekteverzekering
motie van het Parlement
bewustmaking van de burgers
voorkoming van ziekten
actieprogramma

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1747/1 4-1747/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/4/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/4/2010   Indiening Stuk 4-1747/1 4-1747/1 (PDF)
6/5/2010   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
6/5/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving