S. 4-1575 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanpassing van titel 1, 2 en 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis en tot invoering van een crisispremie
Johan Vande Lanotte    Myriam Vanlerberghe    Fatma Pehlivan   

economische recessie
anticrisisplan
werkgelegenheidsbevordering
steun aan ondernemingen
arbeidstijdverkorting
arbeidsduur
sociale bijdrage
collectieve arbeidsovereenkomst
conjuncturele werkloosheid
verlet
ontslag
ontslagpremie
loonpremie
industriŽle herstructurering
onderneming in moeilijkheden

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1575/1 4-1575/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/12/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/12/2009   Indiening Stuk 4-1575/1 4-1575/1 (PDF)
18/12/2009   Inoverwegingneming
18/12/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving