S. 4-1547 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet
Wouter Beke    Pol Van Den Driessche    Tony Van Parys   

herziening van de grondwet
geestelijkheid
strafrecht
huwelijk
verhouding kerk-staat
godsdienst

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1547/1 4-1547/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 16/12/2009
4-1547/2 4-1547/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/5/2010
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/12/2009   Indiening Stuk 4-1547/1 4-1547/1 (PDF)
17/12/2009   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/12/2009   Verzending naar commissie
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Verwerping
6/5/2010   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Verworpen 6/5/2010
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 6/5/2010
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving