S. 4-1544 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met het oog op de systematische mededeling van de agenda's van de vergaderingen van de ministers van de Europese Unie aan de wetgevende Kamers
Philippe Mahoux    Olga Zrihen   

Raad van de Europese Unie
documentverschaffing
nationaal parlement
motie van het Parlement
agenda

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1544/1 4-1544/1 (PDF) Voorstel van resolutie 14/12/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/12/2009   Indiening Stuk 4-1544/1 4-1544/1 (PDF)
17/12/2009   Inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/12/2009   Verzending naar commissie
19/1/2010   Inschrijving op agenda
19/1/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
19/1/2010   Bespreking
19/1/2010   Interne adviesaanvraag: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 19/1/2010

Kruispuntbank van de wetgeving