S. 4-1541 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, ter verbetering van de embargoprocedure bij terreuralarm
Paul Wille    Philippe Monfils    Christiane Vienne    Francis Delpérée    Martine Taelman    Patrik Vankrunkelsven   

vertrouwelijkheid
terrorisme
openbaar ministerie
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1541/1 4-1541/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/12/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/12/2009   Indiening Stuk 4-1541/1 4-1541/1 (PDF)
17/12/2009   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
17/12/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving