S. 4-1539 Dossierfiche K. 52-2275

Wetsontwerp tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt
Regering H. Van Rompuy I  

openingstijd van een winkel
grootwarenhuis
handelsvergunning
stedenbouwkundig beroep
meelfabriek
periode-eigendom
beroepsorde
vrij verrichten van diensten
handelsregelingen
toegang tot het beroepsleven
makelaar
huwelijk
dienstverrichting
interne markt
detailhandel
landmeter
straathandel
psychologie
nationale uitvoeringsmaatregel

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 52-2275/1 Wetsontwerp 23/11/2009
K. 52-2275/2 Amendement 2/12/2009
K. 52-2275/3 Verslag namens de commissie 8/12/2009
K. 52-2275/4 Tekst aangenomen door de commissie 8/12/2009
K. 52-2275/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/12/2009
4-1539/1 4-1539/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 11/12/2009
4-1539/2 4-1539/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/12/2009
4-1539/3 4-1539/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 17/12/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
23/11/2009   Indiening Stuk K. 52-2275/1
8/12/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Stuk K. 52-2275/3
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
9/12/2009   Inschrijving op agenda
9/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
9/12/2009   Bespreking
9/12/2009   Einde behandeling
10/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 127, p. 56-57
10/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+103/-0/o36)
Integraal verslag nr. 127, p. 80
Stuk K. 52-2275/5
10/12/2009   Aanneming na amendering door commissie
3/12/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 4-82/23 4-82/23 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
10/12/2009   Inschrijving op agenda
11/12/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/12/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 4-1539/1 4-1539/1 (PDF)
11/12/2009   Verzending naar commissie
11/12/2009   Inschrijving op agenda
11/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
11/12/2009   Bespreking
11/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
11/12/2009   Aanneming zonder amendering
11/12/2009   Vertrouwen rapporteur
17/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
17/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-6/o8) Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
Stuk 4-1539/3 4-1539/3 (PDF)
17/12/2009   Aanneming zonder amendering
11/12/2009   Overzending aan Senaat (Evoc)
17/12/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
29/12/2009   Bekendmaking (82151-82154)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/12/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/12/2009 5 16/12/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 12/12/2009 25 21/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2009 29/12/2009 , blz 82151-82154

Kruispuntbank van de wetgeving