S. 4-147 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen de arresten van het hof van assisen
Philippe Monfils   

rechtsmiddel
strafprocedure

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-147/1 4-147/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/8/2007
4-147/2 4-147/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/8/2007   Indiening Stuk 4-147/1 4-147/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
26/11/2008   Inschrijving op agenda
26/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée, Tony Van Parys
26/11/2008   Bespreking
3/12/2008   Inschrijving op agenda
3/12/2008   Hoorzitting met de heer Verstraeten, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL)
3/12/2008   Gedachtewisseling
6/1/2009   Inschrijving op agenda
6/1/2009   Niet behandeld
14/1/2009   Inschrijving op agenda
14/1/2009   Bespreking
21/1/2009   Inschrijving op agenda
21/1/2009   Bespreking
4/2/2009   Inschrijving op agenda
4/2/2009   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de Justitie
11/2/2009   Inschrijving op agenda
11/2/2009   Regeling der werkzaamheden
18/2/2009   Inschrijving op agenda
18/2/2009   Bespreking
4/3/2009   Inschrijving op agenda
4/3/2009   Bespreking
11/3/2009   Inschrijving op agenda
11/3/2009   Bespreking
18/3/2009   Inschrijving op agenda
18/3/2009   Bespreking
24/6/2009   Inschrijving op agenda
24/6/2009   Gedachtewisseling
met de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie
24/6/2009   Bespreking
30/6/2009   Inschrijving op agenda
30/6/2009   Bespreking
7/7/2009   Inschrijving op agenda
7/7/2009   Bespreking
8/7/2009   Inschrijving op agenda
8/7/2009   Bespreking
8/7/2009   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 4-924/1
14/7/2009   Inschrijving op agenda
14/7/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Stuk 4-147/2 4-147/2 (PDF)
9/7/2009   Inschrijving op agenda
16/7/2009   Algemene bespreking Hand. 4-86 Hand. 4-86 (PDF)
16/7/2009   Verval door aanneming van een ander dossier
Zie nr. 4-924
16/7/2009   Vervalt
Aanneming 4-924
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 16/7/2009
Commissie: Justitie
Vervallen 26/11/2008, 3/12/2008, 14/1/2009, 21/1/2009, 4/2/2009, 11/2/2009, 18/2/2009, 4/3/2009, 11/3/2009, 18/3/2009, 24/6/2009, 30/6/2009, 7/7/2009, 8/7/2009, 14/7/2009

Kruispuntbank van de wetgeving