S. 4-1450 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aanrekening van de belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen en brugpensioenen
Wouter Beke    Elke Tindemans    Hugo Vandenberghe    Tony Van Parys   

geregistreerd samenwonen
gehuwde persoon
gelijke behandeling
belastingaftrek
ongehuwd samenleven
werkloosheidsverzekering
vervroegd pensioen
belasting van natuurlijke personen

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1450/1 4-1450/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/10/2009
4-1450/2 4-1450/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/11/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/10/2009   Indiening Stuk 4-1450/1 4-1450/1 (PDF)
15/10/2009   Inoverwegingneming
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/10/2009   Verzending naar commissie
18/11/2009   Inschrijving op agenda
18/11/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Fontaine
18/11/2009   Bespreking
18/11/2009   Vervalt
ten gevolge de aanneming van het wetsontwerp nr. 4-1469/1
24/11/2009   Inschrijving op agenda
24/11/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Stuk 4-1450/2 4-1450/2 (PDF)
19/11/2009   Inschrijving op agenda
3/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-99 Hand. 4-99 (PDF)
3/12/2009   Verval door aanneming van een ander dossier
4-1469
3/12/2009   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 3/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Vervallen 18/11/2009, 24/11/2009

Kruispuntbank van de wetgeving