S. 4-139 Dossierfiche K. 52-1287

Wetsontwerp tot invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek
Martine Taelman   

schuldvordering
burgerlijke rechtsvordering
handelsverrichting
betalingstermijn
tenuitvoerlegging van het vonnis
schuld
betaling
nationale uitvoeringsmaatregel

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-139/1 4-139/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/8/2007
4-139/2 4-139/2 (PDF) Amendementen 18/3/2008
4-139/3 4-139/3 (PDF) Amendementen 6/5/2008
4-139/4 4-139/4 (PDF) Amendementen 7/5/2008
4-139/5 4-139/5 (PDF) Amendementen 27/5/2008
4-139/6 4-139/6 (PDF) Verslag namens de commissie 24/6/2008
4-139/7 4-139/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/6/2008
4-139/8 4-139/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/6/2008
4-139/9 4-139/9 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 26/6/2008
K. 52-1287/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/6/2008
K. 52-1287/2 Amendement 4/11/2008
K. 52-1287/3 Amendementen 21/1/2009
K. 52-1287/4 Amendement 27/1/2009
K. 52-1287/5 Amendementen 4/2/2009
K. 52-1287/6 Verslag namens de commissie 9/3/2009
K. 52-1287/7 Tekst aangenomen door de commissie 9/3/2009
K. 52-1287/8 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 18/3/2009
K. 52-1287/9 Advies van de Raad van State 8/5/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/8/2007   Indiening
Herindiening 51-1215/1.
Stuk 4-139/1 4-139/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
23/1/2008   Inschrijving op agenda
23/1/2008   Niet behandeld
29/1/2008   Inschrijving op agenda
29/1/2008   Niet behandeld
30/1/2008   Inschrijving op agenda
30/1/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
30/1/2008   Bespreking
16/4/2008   Inschrijving op agenda
16/4/2008   Niet behandeld
6/5/2008   Inschrijving op agenda
6/5/2008   Niet behandeld
7/5/2008   Inschrijving op agenda
7/5/2008   Bespreking
13/5/2008   Inschrijving op agenda
13/5/2008   Bespreking
14/5/2008   Inschrijving op agenda
14/5/2008   Bespreking
27/5/2008   Inschrijving op agenda
27/5/2008   Niet behandeld
28/5/2008   Inschrijving op agenda
28/5/2008   Regeling der werkzaamheden
4/6/2008   Inschrijving op agenda
4/6/2008   Bespreking
10/6/2008   Inschrijving op agenda
10/6/2008   Bespreking
10/6/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-1/o1)
10/6/2008   Aanneming na amendering
24/6/2008   Inschrijving op agenda
24/6/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Stuk 4-139/6 4-139/6 (PDF)
24/6/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst gesplitst wetsvoorstel (aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet)
Stuk 4-139/7 4-139/7 (PDF)
24/6/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst gesplitst wetsvoorstel (aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet)
Stuk 4-139/8 4-139/8 (PDF)
19/6/2008   Inschrijving op agenda
26/6/2008   Algemene bespreking Hand. 4-36 Hand. 4-36 (PDF)
26/6/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-36 Hand. 4-36 (PDF)
26/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-10/o6) Hand. 4-36 Hand. 4-36 (PDF)
Stuk 4-139/9 4-139/9 (PDF)
26/6/2008   Aanneming na amendering door commissie
  [K2] Behandeling door Kamer
26/6/2008   Overzending Stuk K. 52-1287/1
9/3/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Stuk K. 52-1287/6
19/3/2009   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 88, p. 48-49 + Integraal verslag nr. 91 Bijlage 26/03/2009, p. 9
12/5/2009   Ontvangst extern advies: Raad van State Stuk K. 52-1287/9
7/5/2010   Einde behandeling
13/5/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn
Stuk 4-82/15 4-82/15 (PDF)
14/1/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn + termijn tussen beslissingen POC + 60
Stuk 4-82/25 4-82/25 (PDF)
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/6/2008
Commissie: Justitie
Geamendeerd 30/1/2008, 7/5/2008, 13/5/2008, 14/5/2008, 28/5/2008, 4/6/2008, 10/6/2008, 24/6/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 27/6/2008 60 1/12/2008
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn
Onderzoekstermijn (K1) 27/6/2008 245 13/7/2009
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn + termijn tussen beslissingen POC + 60
Onderzoekstermijn (K1) 27/6/2008 376 22/3/2010

Kruispuntbank van de wetgeving