S. 4-1373 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de viering van de Mandela-dag
Sabine de Bethune    Alain Destexhe    Paul Wille    Philippe Mahoux    Marleen Temmerman    Isabelle Durant    Miet Smet   

bestrijding van discriminatie
apartheid
motie van het Parlement
herdenkingsplechtigheid
Zuid-Afrika

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1373/1 4-1373/1 (PDF) Voorstel van resolutie 25/6/2009
4-1373/2 4-1373/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/6/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/6/2009   Indiening Stuk 4-1373/1 4-1373/1 (PDF)
25/6/2009   Inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/6/2009   Verzending naar commissie
30/6/2009   Inschrijving op agenda
30/6/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout
30/6/2009   Bespreking
30/6/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
30/6/2009   Aanneming zonder amendering
30/6/2009   Vertrouwen rapporteur Stuk 4-1373/2 4-1373/2 (PDF)
2/7/2009   Inschrijving op agenda
9/7/2009   Algemene bespreking Hand. 4-83 Hand. 4-83 (PDF)
9/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-1/o0) Hand. 4-83 Hand. 4-83 (PDF)
9/7/2009   Aanneming zonder amendering
9/7/2009   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/7/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 30/6/2009

Kruispuntbank van de wetgeving