S. 4-132 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de gedaagde te waarschuwen voor de gevolgen van het niet-verschijnen
Martine Taelman   

justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
schuldvordering
rechtsvordering
tenuitvoerlegging van het vonnis
beslag op bezittingen

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-132/1 4-132/1 (PDF) Wetsvoorstel 31/7/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/7/2007   Indiening Stuk 4-132/1 4-132/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving