S. 4-1317 Dossierfiche K. 52-2094

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt
Francis Delpérée   

notaris

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1317/1 4-1317/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/5/2009
4-1317/2 4-1317/2 (PDF) Amendementen 10/6/2009
4-1317/3 4-1317/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/6/2009
4-1317/4 4-1317/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/6/2009
4-1317/5 4-1317/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 2/7/2009
K. 52-2094/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/7/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/5/2009   Indiening Stuk 4-1317/1 4-1317/1 (PDF)
14/5/2009   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
14/5/2009   Verzending naar commissie
10/6/2009   Inschrijving op agenda
10/6/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
10/6/2009   Bespreking
24/6/2009   Inschrijving op agenda
24/6/2009   Bespreking
24/6/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
24/6/2009   Aanneming na amendering
24/6/2009   Vertrouwen rapporteur Stuk 4-1317/3 4-1317/3 (PDF)
24/6/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Stuk 4-1317/4 4-1317/4 (PDF)
25/6/2009   Inschrijving op agenda
2/7/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-82 Hand. 4-82 (PDF)
2/7/2009   Algemene bespreking Hand. 4-82 Hand. 4-82 (PDF)
2/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-2/o0) Hand. 4-82 Hand. 4-82 (PDF)
Stuk 4-1317/5 4-1317/5 (PDF)
2/7/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [K2] Behandeling door Kamer
2/7/2009   Overzending Stuk K. 52-2094/1
7/5/2010   Einde behandeling
14/1/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn
Stuk 4-82/25 4-82/25 (PDF)
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 2/7/2009
Commissie: Justitie
Geamendeerd 10/6/2009, 24/6/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 3/7/2009 60 7/12/2009
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn
Onderzoekstermijn (K1) 3/7/2009 144 24/3/2010

Kruispuntbank van de wetgeving