S. 4-1230 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de koper van een onroerend goed beter te beschermen bij benadeling inzake de oppervlakte
Philippe Mahoux    Christiane Vienne    JoŽlle Kapompolť   

burgerlijk recht
bescherming van de consument
onroerendgoedmarkt
eigendomsverkrijging
verkoop
projectontwikkeling
landmeter
onroerend eigendom

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1230/1 4-1230/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/3/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/3/2009   Indiening Stuk 4-1230/1 4-1230/1 (PDF)
19/3/2009   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
19/3/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving