S. 4-1215 Dossierfiche                  

Het beleid inzake landsverdediging
   Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging

gelijke behandeling van man en vrouw
samenwerking tussen de EU en de NAVO
VN
Afghanistan
internationale veiligheid
defensiebegroting
militair personeel
Democratische Republiek Congo
NAVO
multinationale strijdmacht
EVDB
antipersoneel(s)mijn
defensiebeleid
strijdkrachten in het buitenland
piraterij
bewapening

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1215/1 4-1215/1 (PDF) Verslag namens de commissie 10/3/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/3/2009   Indiening Stuk 4-1215/1 4-1215/1 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/3/2009   Verzending naar commissie
10/3/2009   Inschrijving op agenda
10/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Alain Destexhe, Philippe Mahoux, Els Schelfhout
10/3/2009   Inleidende uiteenzetting door Pieter De Crem,
minister van Landsverdediging
10/3/2009   Gedachtewisseling
10/3/2009   Verslag Stuk 4-1215/1 4-1215/1 (PDF)
10/3/2009   Einde behandeling
10/3/2009   Einde behandeling
10/3/2009   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 10/3/2009

Kruispuntbank van de wetgeving