S. 4-1171 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het voeren van een bewustmakingscampagne voor jonge vrouwen
Martine Taelman    Nele Lijnen   

vrouwenarbeid
gelijke behandeling van man en vrouw
gelijkheid van beloning
motie van het Parlement
bewustmaking van de burgers
verlof om sociale redenen
ouderdomsverzekering
positie van de vrouw
loopbaanonderbreking
beroepsloopbaan
deeltijdarbeid

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1171/1 4-1171/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/2/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/2/2009   Indiening Stuk 4-1171/1 4-1171/1 (PDF)
12/2/2009   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/2/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving