S. 4-1166 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler
Nahima Lanjri    Dirk Claes    Yves Leterme   

OMNIO
remgeld
ziekteverzekering
motie van het Parlement
recht op gezondheid
armoede

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1166/1 4-1166/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/2/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/2/2009   Indiening Stuk 4-1166/1 4-1166/1 (PDF)
12/2/2009   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/2/2009   Verzending naar commissie
11/3/2009   Intrekking
11/3/2009   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Ingetrokken 11/3/2009
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 11/3/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving