S. 4-1147 Dossierfiche K. 52-1900

Conferentie van Voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie - Parijs 26-28 februari 2009.
Armand De Decker    Herman De Croo   

parlementair toezicht
anticrisisplan
interparlementaire samenwerking
nationaal parlement
visie van Europa
Europees afgevaardigde
economische recessie
COSAC
GBVB
Europese Grondwet
Europese verdragen
subsidiariteitsbeginsel
energiecrisis
energiebeleid
Europese Unie
Verdrag van Lissabon
economische en sociale samenhang
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
voorzitter van het Parlement
internetsite
werking van de instelling

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1147/1 4-1147/1 (PDF) Verslag 6/3/2009
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/2/2009   Indiening Stuk 4-1147/1 4-1147/1 (PDF)
28/2/2009   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
26/2/2009   Indiening Stuk 4-1147/1 4-1147/1 (PDF)
26/2/2009   Verslag
Conferentie van de Voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie - Parijs, 26-28 februari 2009
28/2/2009   Einde behandeling
28/2/2009   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving