S. 4-1128 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de rechtspositie van de bureauleden van de Hoge Raad voor de Justitie
Martine Taelman   

loon
magistraat
personeelsstatuut
Hoge Raad voor de Justitie
arbeidscontract
ouderdomsverzekering
rechtstoestand

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1128/1 4-1128/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/1/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/1/2009   Indiening Stuk 4-1128/1 4-1128/1 (PDF)
22/1/2009   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
22/1/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving