S. 4-1067 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen en tot bestrijding van racisme en xenofobie
Francis Delpérée    Armand De Decker    Philippe Moureaux    José Daras   

misdaad tegen de menselijkheid
extreem rechts
regionale verkiezingen
xenofobie
rechten van de mens
verkiesbaarheid
Duitstalige Gemeenschap
kandidaat
extremistische partij
racisme

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1067/1 4-1067/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/12/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/12/2008   Indiening Stuk 4-1067/1 4-1067/1 (PDF)
18/12/2008   Inoverwegingneming
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/12/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving