S. 4-106 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 150 van de Grondwet
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
Philippe Mahoux   

herziening van de grondwet
jurisdictiebevoegdheid
strafrechtspraak
niet-beroepsmagistraat

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-106/1 4-106/1 (PDF) Herziening van de grondwet 26/7/2007
4-106/2 4-106/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/7/2007   Indiening Stuk 4-106/1 4-106/1 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
12/3/2009   Inschrijving op agenda
12/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
12/3/2009   Bespreking
9/7/2009   Inschrijving op agenda
9/7/2009   Bespreking
9/7/2009   Vervalt
ten gevolge de aanneming van het voorstel tot herziening nr. 4-1380/1
9/7/2009   Vertrouwen rapporteur Stuk 4-106/2 4-106/2 (PDF)
9/7/2009   Inschrijving op agenda
15/7/2009   Algemene bespreking Hand. 4-84 Hand. 4-84 (PDF)
16/7/2009   Verval door aanneming van een ander dossier
Zie nr. 4-1380
16/7/2009   Vervalt
Aanneming 4-1380
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 15/7/2009
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 12/3/2009, 9/7/2009

Kruispuntbank van de wetgeving