S. 4-1027 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de "Global Green New Deal"
Paul Wille    Wouter Beke    Berni Collas    Philippe Mahoux    Francis Delpťrťe    Margriet Hermans    Jean-Jacques De Gucht   

anticrisisplan
duurzame ontwikkeling
landbouwindustrie
schone technologie
ecologie
vernieuwing
tropisch regenwoud
energiebesparing
landbouw en voeding
Milieuprogramma van de Verenigde Naties
economische recessie
ontwikkelingshulp
monetaire crisis
vervangende brandstof
opwarming van het klimaat
FAO
motie van het Parlement
bebossing
duurzame landbouw
energiecrisis
gemeenschappelijk landbouwbeleid
energiebeleid
armoede
economisch beleid
milieubescherming
globalisering
technologie
zachte energie
regenereerbare energie
biobrandstof

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1027/1 4-1027/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/11/2008
4-1027/2 4-1027/2 (PDF) Amendementen 21/10/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/11/2008   Indiening Stuk 4-1027/1 4-1027/1 (PDF)
27/11/2008   Inoverwegingneming
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/11/2008   Verzending naar commissie
14/10/2009   Inschrijving op agenda
14/10/2009   Niet behandeld
21/10/2009   Inschrijving op agenda
21/10/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Elke Tindemans
21/10/2009   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 21/10/2009

Kruispuntbank van de wetgeving