S. 3-951 Dossierfiche K. 51-1616

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sirte op 15 februari 2004
Regering G. Verhofstadt II  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst
LibiŽ

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-951/1 3-951/1 (PDF) Wetsontwerp 8/12/2004
3-951/2 3-951/2 (PDF) Verslag namens de commissie 1/2/2005
K. 51-1616/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/2/2005
K. 51-1616/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/3/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/12/2004   Indiening Stuk 3-951/1 3-951/1 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/12/2004   Verzending naar commissie
25/1/2005   Inschrijving op agenda
25/1/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
25/1/2005   Bespreking
1/2/2005   Inschrijving op agenda
1/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
1/2/2005   Aanneming zonder amendering
1/2/2005   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-951/2 3-951/2 (PDF)
10/2/2005   Inschrijving op agenda
17/2/2005   Algemene bespreking Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
17/2/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
17/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o1) Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
17/2/2005   Aanneming zonder amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
17/2/2005   Overzending Stuk K. 51-1616/1
9/3/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 315
17/3/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 123, p. 36-37
17/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-0/o23)
Integraal verslag nr. 123, p. 58
Stuk K. 51-1616/2
17/3/2005   Aanneming zonder amendering
17/3/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/4/2005   Bekrachtiging en afkondiging
28/11/2007   Bekendmaking (59048-59054)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/2/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 25/1/2005, 1/2/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/3/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/4/2005 28/11/2007 , blz 59048-59054

Kruispuntbank van de wetgeving