S. 3-942 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Philippe Moureaux    Staf Nimmegeers    Sfia Bouarfa   

vluchteling
illegale migratie
verblijfsrecht
vreemdelingenrecht
politieke vluchteling
politiek asiel

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-942/1 3-942/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/12/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/12/2004   Indiening Stuk 3-942/1 3-942/1 (PDF)
2/12/2004   Inoverwegingneming
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
2/12/2004   Verzending naar commissie
22/3/2005   Inschrijving op agenda
22/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Mimount Bousakla
22/3/2005   Inleidende uiteenzetting
hoofdindiener
22/3/2005   Bespreking
Algemene bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/3/2005

Kruispuntbank van de wetgeving