S. 3-912 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145/8 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Annemie Van de Casteele    Stefaan Noreilde   

belastingaftrek
ouderdomsverzekering
spaartegoed
belasting van natuurlijke personen
werkende beroepsbevolking
vergrijzing van de bevolking

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-912/1 3-912/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/11/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/11/2004   Indiening Stuk 3-912/1 3-912/1 (PDF)
25/11/2004   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/11/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving