S. 3-911 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, met het oog op de schrapping van gelijkgestelde perioden voor de opbouw van pensioenen
Annemie Van de Casteele    Stefaan Noreilde   

oudere werknemer
pensioenvoorwaarden
vervroegd pensioen
ouderdomsverzekering
werkende beroepsbevolking
werkgelegenheidsbevordering
vergrijzing van de bevolking

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-911/1 3-911/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/11/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/11/2004   Indiening Stuk 3-911/1 3-911/1 (PDF)
25/11/2004   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/11/2004   Verzending naar commissie
28/9/2005   Inschrijving op agenda
28/9/2005   Uitgesteld
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving