S. 3-83 Dossierfiche K. 51-83

Periodiek verslag over de werkzaamheden van de parlementaire overlegcommissie gedurende de 51ste zittingsperiode
(Bijzondere zitting 2003 en gewone zittingen 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 en 2006-2007)
   Parlementaire overlegcommissie

machtsconflict
wetgevende procedure
bevoegdheid van het Parlement
parlementaire overlegcommissie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-83/1 3-83/1 (PDF) Verslag namens de commissie 30/4/2007
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
30/4/2007   Indiening Stuk 3-83/1 3-83/1 (PDF)
30/4/2007   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
30/4/2007   Indiening Stuk 3-83/1 3-83/1 (PDF)
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving