S. 3-825 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 68 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
----------
Herziening van artikel 68, ß 2, van de Grondwet ten einde de stemplicht af te schaffen
Jacques Germeaux    Annemie Van de Casteele    Patrik Vankrunkelsven   

herziening van de grondwet
stemplicht
verkiezing
Eerste Kamer

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-825/1 3-825/1 (PDF) Herziening van de grondwet 16/7/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/7/2004   Indiening Stuk 3-825/1 3-825/1 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/7/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving