S. 3-779 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 3ter in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
Annemie Van de Casteele    Jacques Germeaux   

verwantschap
integratie van gehandicapten
gehuwde persoon
huwelijk
arbeidscontract
gehandicapte

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-779/1 3-779/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/6/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/6/2004   Indiening Stuk 3-779/1 3-779/1 (PDF)
1/7/2004   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
1/7/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving