S. 3-756 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake Noord-Cyprus
Fatma Pehlivan    Pierre Galand    Jacques Germeaux   

motie van het Parlement
Cyprus

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-756/1 3-756/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/6/2004
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/6/2004   Indiening Stuk 3-756/1 3-756/1 (PDF)
24/6/2004   Inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/6/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving