S. 3-723 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsregeling voor zelfstandigen
Annemie Van de Casteele   

sociale bijdrage
ziekteverzekering
zelfstandig beroep
arbeidsongeschiktheid

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-723/1 3-723/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/5/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/5/2004   Indiening Stuk 3-723/1 3-723/1 (PDF)
3/6/2004   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
3/6/2004   Verzending naar commissie
27/4/2005   Inschrijving op agenda
27/4/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
27/4/2005   Bespreking
15/2/2006   Inschrijving op agenda
15/2/2006   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 27/4/2005, 15/2/2006

Kruispuntbank van de wetgeving