S. 3-700 Dossierfiche K. 51-468

Ontwerp tot herziening van artikel 41, tweede en vijfde lid, tweede volzin, van de Grondwet
Alfons Borginon   Patrick Janssens   Nahima Lanjri   Ludo Van Campenhout   Anne Barzin   Valérie Déom   Jean-Jacques Viseur  

verdeling van de bevoegdheden
gemeentelijk publiekrechtelijk lichaam
herziening van de grondwet
organisatie van verkiezingen
referendum
gewesten en gemeenschappen van België
gemeenteraadsverkiezing
bevoegdheidsoverdracht

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 51-468/1 Herziening van de grondwet 21/11/2003
K. 51-468/2 Amendement 27/1/2004
K. 51-468/3 Amendement 4/3/2004
K. 51-468/4 Amendement 28/4/2004
K. 51-468/5 Verslag namens de commissie 7/5/2004
K. 51-468/6 Tekst voorgelegd aan de plenaire vergadering 13/5/2004
K. 51-468/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/5/2004
3-700/1 3-700/1 (PDF) Ontwerp van tekst overgezonden door de Kamer 14/5/2004
3-700/2 3-700/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/2/2005
3-700/3 3-700/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 16/2/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
21/11/2003   Indiening Stuk K. 51-468/1
7/5/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Stuk K. 51-468/5
13/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 64, p. 45-46
13/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 64, p. 57-58
Stuk K. 51-468/7
13/5/2004   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/5/2004   Overzending Stuk 3-700/1 3-700/1 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/5/2004   Verzending naar commissie
21/10/2004   Inschrijving op agenda
21/10/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
21/10/2004   Bespreking
3/2/2005   Inschrijving op agenda
3/2/2005   Bespreking
3/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o2)
3/2/2005   Aanneming zonder amendering
3/2/2005   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-700/2 3-700/2 (PDF)
10/2/2005   Inschrijving op agenda
16/2/2005   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Stuk 3-700/3 3-700/3 (PDF)
16/2/2005   Amendementen ingetrokken
17/2/2005   Algemene bespreking Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
17/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
17/2/2005   Aanneming zonder amendering
17/2/2005   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
26/3/2005   Bekrachtiging en afkondiging
7/4/2005   Bekendmaking (14559-14560)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/5/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/2/2005
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/10/2004, 3/2/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/3/2005 7/4/2005 , blz 14559-14560

Kruispuntbank van de wetgeving