S. 3-632 Dossierfiche                  

Een vrouwenhuis in Istalif (Afghanistan)
   Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Afghanistan
rechten van de vrouw
positie van de vrouw
vrouwenbeweging

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-632/1 3-632/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 21/12/2004
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/3/2004   Indiening
  Commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
31/3/2004   Verzending naar commissie
31/3/2004   Inschrijving op agenda
31/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
31/3/2004   Hoorzitting met mevrouw Maggi Poppe, vertegenwoordigster van de Nederlandstalige Vrouwenraad
31/3/2004   Hoorzitting met mevrouw Jennie Vanlerberghe, vertegenwoordigster van Moeders voor Vrede
31/3/2004   Hoorzitting met mevrouw Chťkeba Hachemi, eerste secretaris van de ambassade van Afghanistan bij de Europese Unie in BelgiŽ
31/3/2004   Gedachtewisseling
5/5/2004   Inschrijving op agenda
5/5/2004   Niet behandeld
12/5/2004   Inschrijving op agenda
12/5/2004   Hoorzitting met mevrouw Van Offelen en de heer Renard, vertegenwoordigers van de Algemene Directie Ontwikkelingssamenwerking
12/5/2004   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
1/12/2004   Inschrijving op agenda
1/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
1/12/2004   Bespreking
21/12/2004   Inschrijving op agenda
21/12/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 7 stemmen bij 1 onthouding
Stuk 3-632/1 3-632/1 (PDF)
21/12/2004   Einde behandeling
21/12/2004   Einde behandeling
21/12/2004   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
Behandeling beŽindigd 31/3/2004, 12/5/2004, 1/12/2004, 21/12/2004

Kruispuntbank van de wetgeving