S. 3-609 Dossierfiche K. 51-909

Wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles
Regering G. Verhofstadt II  

effecten
kapitaalbelegging
beleggingsmaatschappij
financiŽle voorschriften
Financial Services and Markets Authority
beginsel van wederzijdse erkenning
uitgifte van effecten
Europese Economische Ruimte
vrij verrichten van diensten
financieel instrument
overnamebod
nationale uitvoeringsmaatregel

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 51-909/1 Wetsontwerp 15/3/2004
K. 51-909/2 Verslag namens de commissie 30/3/2004
K. 51-909/3 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 31/3/2004
K. 51-909/4 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 1/4/2004
K. 51-909/5 Aanvullend verslag 1/4/2004
K. 51-909/6 Artikelen geamendeerd door de commissie 1/4/2004
K. 51-909/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/2004
3-609/1 3-609/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2004
3-609/2 3-609/2 (PDF) Amendementen 5/5/2004
3-609/3 3-609/3 (PDF) Amendementen 19/5/2004
3-609/4 3-609/4 (PDF) Verslag namens de commissie 19/5/2004
3-609/5 3-609/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 19/5/2004
3-609/6 3-609/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 3/6/2004
K. 51-909/8 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 4/6/2004
K. 51-909/9 Verslag namens de commissie 21/6/2004
K. 51-909/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/7/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
15/3/2004   Indiening Stuk K. 51-909/1
30/3/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Stuk K. 51-909/2
1/4/2004   Terugzending naar commissie (geamendeerd)
Integraal verslag nr. 58, p. 4
Stuk K. 51-909/6
1/4/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 59, p. 7-10
1/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 59, p. 16-17
Stuk K. 51-909/7
1/4/2004   Aanneming na amendering door commissie
18/3/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/9 3-82/9 (PDF)
18/3/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/9 3-82/9 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
2/4/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2004   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 3-609/1 3-609/1 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/4/2004   Verzending naar commissie
5/5/2004   Inschrijving op agenda
5/5/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
5/5/2004   Bespreking
19/5/2004   Inschrijving op agenda
19/5/2004   Bespreking
19/5/2004   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
19/5/2004   Aanneming na amendering
19/5/2004   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-609/4 3-609/4 (PDF)
19/5/2004   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Stuk 3-609/5 3-609/5 (PDF)
27/5/2004   Inschrijving op agenda
3/6/2004   Algemene bespreking Hand. 3-61 Hand. 3-61 (PDF)
3/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 3-61 Hand. 3-61 (PDF)
Stuk 3-609/6 3-609/6 (PDF)
3/6/2004   Aanneming na amendering door commissie
24/5/2004   Opschorting termijn
26/5/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
35 + 10
Stuk 3-82/13 3-82/13 (PDF)
27/5/2004   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
3/6/2004   Overzending Stuk K. 51-909/8
21/6/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Stuk K. 51-909/9
1/7/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 76, p. 56-60
1/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 77, p. 20-21
Stuk K. 51-909/10
1/7/2004   Aanneming zonder amendering
1/7/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
9/3/2005   Bekendmaking (9632-9703)
11/4/2008   Erratum (19492-19493)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/4/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 3/6/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 5/5/2004, 19/5/2004
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/7/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/4/2004 5 23/4/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/4/2004 35 28/5/2004
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 24/4/2004 5
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 24/4/2004 15 10/6/2004
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
35 + 10
Onderzoekstermijn (S1) 24/4/2004 15
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2004 9/3/2005 , blz 9632-9703
Errata
Op 11/4/2008 , blz 19492-19493

Kruispuntbank van de wetgeving